Twoje Bezpieczne Jutro

Wypadkowy pakiet ubezpieczeniowy Twoje Bezpieczne Jutro

Pracujesz, masz rodzinę, chcesz zapewnić swoim najbliższym szczęście i godne życie. Z optymizmem patrzysz w przyszłość. Niestety, jak potwierdzają statystyki – „wypadki chodzą po ludziach”. Jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku zagrożona zostanie realizacja już powziętych planów, Ty lub Twoja rodzina będziecie potrzebować pomocy. Wsparcia, które pozwoli zminimalizować negatywne skutki nieszczęśliwego wypadku i ze spokojem spojrzeć w przyszłość.
Dlatego dajemy naszym Klientom Twoje Bezpieczne Jutro – wyjątkowy pakiet ubezpieczeniowy dla Ciebie i Twoich bliskich, który w razie nieszczęścia, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku,  może pomóc zachować stabilizację finansową i możliwość realizacji wcześniejszych planów.

 • Wsparcie finansowe bliskich, gdyby Ciebie zabrakło.
 • Finansowe wsparcie dla Ciebie na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, ograniczającego lub uniemożliwiającego kontynuowanie pracy zawodowej (wypłata świadczenia już od 1% trwałego inwalidztwa).
 • Możliwość wyboru Pakietu Rodzinnego – ochrona dla członków rodziny w ramach ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku (dotyczy małżonka i wszystkich dzieci Ubezpieczonego).
 • Wypłata z tytułu min. 50% trwałego inwalidztwa wskutek NW  świadczenia miesięcznego do 3 000 zł przez okres 10 lat.
 • 4 warianty do wyboru, o różnych sumach ubezpieczenia: brązowy, srebrny, złoty i platynowy.
 • Wzrost sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku od 1. do 5. roku trwania Umowy – co rok o 10% początkowej sumy ubezpieczenia przy niezmienionej wysokości składki.
 • W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci chronimy je w ramach Pakietu Indywidualnego, bez dodatkowej opłaty.

 

Warianty

Do wyboru Pakiet Indywidualny lub Rodzinny w jednym z 4 wariantów:

 • brązowym
 • srebrnym
 • złotym
 • platynowym

 

    Swiadczenia Wariant brązowy Wariant srebrny Wariant złoty Wariant platynowy
Pakiet indy- widu- alny Pakiet rodzin- ny Śmierć Ubezpieczonego 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 25 000 zł 50 000 zł 75 000 zł 100 000 zł
Trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek NW 50 000 zł 100 000 zł 150 000 zł 200 000 zł
Trwałe inwalidztwo min. 50% Ubezpieczonego wskutek NW - świadczenie miesięczne wypłacane przez okres  10  lat 1 000 zł / miesiąc 1 500 zł / miesiąc 2 000 zł / miesiąc 3 000 zł / miesiąc
  Śmierć Małżonka wskutek NW 25 000 zł 50 000 zł 75 000 zł 100 000 zł
  Trwałe inwalidztwo Małżonka wskutek NW 50 000 zł 100 000 zł 150 000 zł 200 000 zł
  Trwałe inwalidztwo Dziecka wskutek NW 25 000 zł 50 000 zł 75 000 zł 100 000 zł
  Trwałe inwalidztwo min. 50% Małżonka wskutek NW - świadczenie miesięczne wypłacane przez okres 10 lat 1 000 zł / miesiąc 1 500 zł / miesiąc 2 000 zł / miesiąc  3 000 zł / miesiąc

 

Wzrost sumy ubezpieczenia od 1. do 5. roku trwania Umowy

Wiek przystąpienia

Od 18 do 70. roku życia, a dzieci od 1 roku do 20 lat.

Badania medyczne

Brak konieczności.

Ankieta medyczna

Brak konieczności.

Jak działa Twoje Bezpieczne Jutro w praktyce

Pan Jan Przezorny w wyniku nieszczęśliwego wypadku odniósł obrażenia ciała skutkujące pięćdziesięcioprocentowym (50%) trwałym inwalidztwem. Jako człowiek rozważny, parę miesięcy wcześniej zapewnił sobie odpowiednią ochronę, kupując Twoje Bezpieczne Jutro w wariancie złotym wraz ze świadczeniem miesięcznym z tytułu trwałego inwalidztwa min. 50% w wariancie platynowym.

Za pakiet zapłacił składkę roczną w wysokości 1 268 zł.

Jakiej wysokości świadczenie otrzyma Pan Przezorny?

 • za trwałe inwalidztwo: 50% x 150 000 zł = 75 000 zł + 10% wzrost sumy ubezpieczenia w 1. roku, w sumie 82 500 zł,
 • 3 000 zł miesięcznie przez okres 10 lat = 360 000 zł.

W sumie otrzyma 442 500 zł.
Pan Przezorny na pewno nie żałował swojej decyzji o zapewnieniu sobie i swojej rodzinie ochrony przed negatywnymi skutkami wypadków.

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie powinien być podstawą do podjęcia decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia Twoje Bezpieczne Jutro. Przed zawarciem ww. umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu, a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: przedmiotu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego. Wierzytelności wynikające z umów ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez ustawę z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) (dalej Ustawa o UFG). Oznacza to, że w przypadku, gdy Towarzystwo stanie się niewypłacalne w przypadkach określonych przez Ustawę o UFG, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR.

Zadzwoń do nas

Telefoniczne
Centrum Informacji

tel. (48) 22 523 50 70
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

Telefoniczne Centrum Informacji

Adresy Biur i Agencji

Skontaktuj się z naszym Agentem