Terminowe ubezpieczenie na życie

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Z każdym rokiem przybywa Ci zobowiązań. Jesteś odpowiedzialny za coraz więcej spraw. 
Starasz się zabezpieczyć przed tym, co nieprzewidywalne – ubezpieczasz samochód, dom czy mieszkanie – rzeczy materialne, których strata byłaby dotkliwie odczuwalna – wszystko, co cenne... Czy na pewno wszystko? A najbliżsi, których los zależy od Ciebie – dzieci, rodzice, żona, mąż, rodzeństwo?

Dla nich najcenniejszą wartością jest opieka, którą ich otaczasz, poczucie bezpieczeństwa. Co z edukacją Twoich dzieci, spłatą kredytu, wsparciem dla rodziców czy małżonka na emeryturze, gdyby zabrakło Ciebie? Zadbaj o to, by Twoi bliscy zawsze czuli Twoją opiekę.

  • Wsparcie finansowe bliskich na wypadek śmierci Ubezpieczonego.
  • Świadczenie w gwarantowanej wysokości  wypłacane Uposażonym w razie śmierci Ubezpieczonego.
  • Suma ubezpieczenia określana przez Ubezpieczającego.
  • Ubezpieczenie może być zabezpieczeniem ewentualnego kredytu na wypadek śmierci kredytobiorcy.
  • Świadczenie z tytułu umowy jest wolne od podatku od zysków kapitałowych i podatku dochodowego oraz podatku od spadków i darowizn w przypadku wypłaty świadczenia Uposażonym.
  • Możliwość gromadzenia dodatkowych środków w ubezpieczeniu dodatkowym  z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Superkapitał.

Wiek przystąpienia

18-70 lat.

Okres ubezpieczenia

10, 15, 20, 25 lub 30 lat 

Minimalna suma ubezpieczenia

50 000 zł.

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie powinien być podstawą do podjęcia decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia Terminowe ubezpieczenie na życie. Przed zawarciem ww. umów należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: przedmiotu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego. Wierzytelności wynikające z umów ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez ustawę z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) (dalej Ustawa o UFG). Oznacza to, że w przypadku, gdy Towarzystwo stanie się niewypłacalne w przypadkach określonych przez Ustawę o UFG, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR.

Zadzwoń do nas

Telefoniczne
Centrum Informacji

tel. (48) 22 523 50 70
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

Telefoniczne Centrum Informacji

Adresy Biur i Agencji

Skontaktuj się z naszym Agentem